ترانسميتر ها ترانسميتر ها

انواع ترانسمیترهایی که برای اندازه گیری سطح استفاده می شوند به شرح زیر است: Radioactive, Displacer, Capacitance, Radar, Ultrasonic, DP و قابلیت تامین از سازندگان زیر برای این شرکت وجود دارد: ... E+H , Krohne , Vega , Tokyo Keiso, ABB, Siemens, Emerson

نشانگرها نشانگرها

انواع نشانگرهای سطح به شرح زیر است: Servo & Float tank gauging, Reflex, Transparent, Bicolor, And Magnetic انواع سازندگان: Varec &E+H, SOR, Magnetrol , Bonetti, Samil, Chemtrols

سويچ های سطح سويچ های سطح

انواع سوییچ هایی که برای اندازه گیری سطح استفاده می شوند به شرح زیر است: Displacer, Float, Capacitance, Vibrating, Radioactive و سازندگان معتبر این تجهیزات به شرح زیر است: Magnetrol , SOR , E+H , Tokyo Keiso , Vega , Rosemount, Chemtrols

ترانسمیترهای جریان ترانسمیترهای جریان

DP Flow DP Flow

Copyright MAXXmarketing Webdesigner GmbH